Resultaten enquête

Resultaten enquête vrijwilligerswerk tijdens de coronacrisis

Om zicht te krijgen op de organisatie van het vrijwilligerswerk in deze bijzondere tijden, stuurden we een online enquête op naar de vrijwilligersverantwoordelijken van de voorzieningen die bij Present vzw zijn aangesloten. Hoe gaan jullie om met de huidige situatie? Zijn er nieuwe vrijwilligerstaken ontstaan? En hebben jullie geëxperimenteerd met nieuwe manieren om de bestaande vrijwilligersgroep betrokken te houden bij de dagelijkse werking in de voorziening? Aan de hand van deze bundel willen we antwoorden op die vragen met jullie delen.

Lees hier de resultaten van de online enquête over vrijwilligerswerk tijdens de coronacrisis