2-daagse basisvorming palliatieve zorg Leuven

Deze vorming is VOLZET.

Deze opleiding bestaat uit 2 dagen.

De eerste dag komen de volgende thema’s aan bod:
Voorstelling Present en kennismaking
Wat is palliatieve zorg
Begrippenkader
Rol van de verschillende betrokkenen binnen de palliatieve zorg. Plaats en opdracht van de vrijwilliger. Hygiëne, zorg en voeding.
Deontologie en basishouding van de vrijwilliger

De tweede dag komen de volgende thema’s aan bod:
Actief Luisteren en communicatie
Verlies en Rouw
Beroepsgeheim en discretieplicht
Zingeving, spirituele en religieuze beleving

Deze vorming gaat door in Leuven op donderdag 05/03/20 en zaterdag 14/03/20 telkens van 9.00 tot 16.30 uur.

Prijs

Deelnemers van voorzieningen die aangesloten zijn bij Present betalen € 10 per dag. Deelnemers van voorzieningen die niet aangesloten zijn bij Present betalen € 60 per dag. Bij een teveel aan inschrijvingen worden deze deelnemers eerst geweigerd.

Locatie

Jeugdherberg De Blauwput, Martelarenlaan 11 3010 Leuven.

Locatie:

Ga terug naar kalender voor:
nieuwe vrijwilligers | alle vrijwilligers | verantwoordelijken | opleiding palliatieve zorg