Aandacht voor levensvragen

  • Wat zijn levensvragen en wanneer kom je ze tegen in je eigen leven in het algemeen en in je vrijwilligerswerk specifiek? Wat maakt het moeilijk om met levensvragen om te gaan?
  • Hoe reageer jij als je zelf in jouw eigen leven te maken krijgt met lijden/verlies? Hoe wil jij graag dat iemand op jou reageert op zo’n moment? Wat helpt jou dan? Hoe wil jij dat iemand naar jou luistert?
  • Wat zijn de do’s and dont’s van het empathisch luisteren?
  • Zelfzorg: hoe ga je om met het lijden van de ander? Hoe geef je het een plek? Bij wie vind je steun?

Spreker: Lindi Fourie is educatief medewerker van Zorg-Saam. Ze is geschoold in communicatie en onder andere gespecialiseerd in de thema’s NLP (neuro linguïstisch programmeren), verbindende (geweldloze) communicatie, zelfzorg en mantelzorg.

Inschrijven vóór 13 februari 2018 bij Céline Van Acker, Heiveldstraat 196, 9040 Sint-Amandsberg, 09/228 23 07, celinevanacker@skynet.be

Deze vorming is gratis voor Present-vrijwilligers, andere deelnemers betalen ter plaatse 10 euro.

Locatie:

Ga terug naar kalender voor:
nieuwe vrijwilligers | alle vrijwilligers | verantwoordelijken | opleiding palliatieve zorg