Basisvorming Hasselt

➜  Inschrijven

Tijdens deze vorming bekijken we hoe je op een goede manier kan omgaan met de zorgvrager, wat een goeie basishouding is als vrijwilliger, wat je plaats is in de voorziening en wat je moet doen om plezier te beleven aan je vrijwilligerswerk. Er is plaats voor uitwisseling en er wordt gewerkt vanuit concrete situaties.

De basisvorming bestaat uit 3 dagdelen en is steeds van 13u tot 16u.

Dagdeel 1 start met de relatie tussen jou en de zorgvrager. We staan stil bij de basishouding van een vrijwilliger en bij de volgende thema’s: respect, actief luisteren, discretieplicht en beroepsgeheim.

Dagdeel 2 behandelt jouw plaats in de bredere organisatie (de zorgvoorziening). Volgende thema’s komen aan bod: visie, afspraken, samenwerken en open communicatie.

Dagdeel 3 staat in het teken van zelfzorg: de zoektocht naar jouw talenten en het respect voor grenzen. We behandelen eveneens de basisregels om veilig en gezond te kunnen werken als vrijwilliger.

Locatie:

Ga terug naar kalender voor:
nieuwe vrijwilligers | alle vrijwilligers | verantwoordelijken | opleiding palliatieve zorg