Communiceer vanuit je hart om samen sterker te staan

Met deze ontmoeting willen we mantelzorgers en vrijwilligers laten ervaren wat een goede communicatie kan betekenen in de zorg. Heel wat van ons taalgebruik leidt immers tot misverstanden, weerstand, conflict en soms zelfs agressie. Dankzij deze workshop “verbindende communicatie” in samenwerking met Citizenne horen en voelen we welk soort taal en houding bijdraagt aan verbondenheid en goede (vertrouwens)relaties, één van de basisvoorwaarden voor een respectvolle samenwerking in zorgsituaties.

Zo’n communicatie die rekening houdt met je behoeftes als mantelzorger, zorgbehoevende én die van professionals en vrijwilligers, helpt ook jou om de zorg langer vol te houden!

Deze vorming wordt ingericht door Samana Brussel, in samenwerking met Present en Gezondheidspastoraal Brussel.

Spreker: lesgever van Citizenne

Inschrijven vóór 15 maart bij Rosa Michielsen, Pastoor Vandereyckenlaan 26, 1933 Sterrebeek, tel: 02/782 22 20, e-mail: present.vlaamsbrabant@gmail.com

Deze vorming is gratis voor Present-vrijwilligers, andere deelnemers betalen ter plaatse 10 euro.

Locatie:

Ga terug naar kalender voor:
nieuwe vrijwilligers | alle vrijwilligers | verantwoordelijken | opleiding palliatieve zorg