Een warme samenleving met vrijwilligers

‘Vermaatschappelijking van de zorg’, dat is een term die we vaak horen in de media. Minister Vandeurzen promoot dit model voor de aanpak van de zorg in de toekomst. Wat wordt er bedoeld met die term? Hebben wij als vrijwilligers daar een rol in te spelen? Hoe zien wij de evolutie van vrijwilligerswerk in zorg? En wat betekent dat voor ons als vrijwilligers? Is ons vrijwilligerswerk belangrijk voor de samenleving? Creëren wij inderdaad een meerwaarde? En wat betekent dat voor onszelf als mens en als vrijwilliger?

Op deze vragen proberen wij samen met de lesgever een antwoord te vinden.

Spreker:  Walter Van Wouwe is actief als stafmedewerker voor de paters redemptoristen in de regio Nederland, Vlaanderen, Zwitserland en Duitsland. Zijn hoofdopdracht is een nieuw vormings-,inspiratie- en leefproject uitwerken in de Voskenslaan in Gent. In de vrije uren is hij freelance trainer rond externe communicatie, inspirerend leiderschap, zelfmanagement en businessspiritualiteit.

 Inschrijven vóór 25 april bij Daniëlle Jodogne, Marktplein 20 bus 11, 3590 Diepenbeek, tel: 0485/60 45 98, e-mail:  present.limburg@gmail.com

Deze vorming is gratis voor Present-vrijwilligers, andere deelnemers betalen ter plaatse 10 euro.

Locatie:

Ga terug naar kalender voor:
nieuwe vrijwilligers | alle vrijwilligers | verantwoordelijken | opleiding palliatieve zorg