Inspiratiedag: flexibilisering van vrijwilligerswerk?

Onze vorige studiedag ‘help, wie wordt er morgen onze vrijwilliger?’ was een groot succes. De vrijwilligersverantwoordelijken leerden dat bij elke generatie vrijwilligers een andere motivatie speelt en dat er dus een andere opvolging nodig is. Zo ontdekten we dat (jonge) vrijwilligers eerder te vinden zijn voor korte engagementen waarbij ze een duidelijk doel krijgen en inspraak hebben. Onze vrijwilligerswerkingen in de zorg zijn niet altijd op deze manier georganiseerd. Nochtans is projectmatig vrijwilligerswerk de toekomst!

Daarom organiseren we als vervolg op deze studiedag een inspiratiedag waar we een aantal voorbeelden geven over ‘vernieuwende’ initiatieven die we nu reeds vinden bij het vrijwilligerswerk in zorgvoorzieningen. Je zal naar huis terugkeren met een rugzak vol ideeën zodat er een frisse wind kan waaien door je werking.

De inspiratiedag vindt plaats op dinsdag 17 april 2018 van 9u30 tot 16u30 in het Provinciehuis van Leuven.

Deze vorming kost 20 euro voor voorzieningen die zijn aangesloten bij Present vzw. De voorzieningen die zijn aangesloten vind je terug op onze website. Voor andere zorgvoorzieningen kost deze vorming 120 euro.

Inschrijven kan via onderstaand webformulier.

inspiratiedag Present

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Bent u aangesloten bij Present?

In welke voorziening werkt u?

Hoeveel vrijwilligers zijn hier ongeveer actief?

Wat is de postcode van deze voorziening?

Locatie:

Ga terug naar kalender voor:
nieuwe vrijwilligers | alle vrijwilligers | verantwoordelijken | opleiding palliatieve zorg