(Kwetsbare) vrijwilligers coachen – ouderenzorg

Het engagement van vrijwilligers is de laatste jaren ingrijpend veranderd. Sommige vrijwilligers nemen nog altijd langdurige engagementen op, anderen gaan steeds vaker op zoek naar een flexibele en tijdelijke invulling van hun vrije tijd. Ook mensen uit kwetsbare situaties worden vaker als vrijwilliger ingeschakeld in organisaties. En daar moet jij als verantwoordelijke van vrijwilligers mee leren omgaan.Tijdens deze vorming krijg je de kans om jouw eigen kennis en ervaring in te zetten en te leren van de goede voorbeelden van collega’s.

We vertrekken van vragen die je zelf inbrengt, zoals:

  • Hoe kan ik vrijwilligers op een fijne manier ondersteunen/ coachen?
  • Hoe bevorder ik de communicatie met en tussen de vrijwilligers?
  • Hoe maak ik vrijwilligers duidelijk wat ik van hen verwacht?
  • Hoe kan ik mensen uit kwetsbare situaties respectvol inschakelen?
  • Hoe treed ik op bij een conflict of meningsverschil?
  • Hoe krijg ik mijn collega’s mee?

Om deze vragen goed af te stemmen zal je een voorbereidende mail ontvangen.

Spreker: Inge Van Droogenbroeck werkte jarenlang als educatief medewerkster bij Kwadraet. Inge is gestalttherapeut en psychiatrisch verpleegkundige met een aanvullende training in het leiden van groepen en teams. Ze heeft ervaring in het jeugdwerk en de hulpverleningssector. Bij Kwadraet is ze verantwoordelijk voor het thema vrijwilligers coachen.

Praktische info

De vorming duurt een hele dag, van 9u30 tot 16u30. Er wordt een lunch voorzien. We organiseren de vorming 6 keer en vermelden telkens de aanbevolen doelgroep. Als het echter beter past, kan je ook voor een andere datum of plaats kiezen.

Het aantal plaatsen is beperkt. Inschrijven kan tot twee weken voor aanvang via onderstaand webformulier. U ontvangt dan pas een definitieve bevestiging van inschrijving alsook de concrete betalingsgegevens.

Deze vorming kost 20 euro voor voorzieningen die zijn aangesloten bij Present vzw. De voorzieningen die zijn aangesloten vind je terug op onze website. Voor andere zorgvoorzieningen kost deze vorming 120 euro.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Bent u aangesloten bij Present?

In welke voorziening werkt u?

Wat is de postcode van deze voorziening?

Voor welke vorming wenst u zich in te schrijven?

Bent u vegetariër?

Locatie:

Ga terug naar kalender voor:
nieuwe vrijwilligers | alle vrijwilligers | verantwoordelijken | opleiding palliatieve zorg