Moeilijke gesprekken voeren

Als je met vrijwilligers werkt, kan je door kleine dingen veel waardering tonen. Waardering uit zich ook in iets moeilijkere zaken, zoals een waarderingsgesprek hebben met je vrijwilliger. Maar soms wordt het nog moeilijker en is een gesprek over knelpunten nodig.
Als er bijvoorbeeld problemen zijn met een vrijwilliger op de werkvloer, als je een vrijwilliger wil aanspreken op zijn/haar werkpunten of – in extremis – als een exitgesprek de enige uitweg is. Een lastige taak, maar wel deel van je job.

In deze vorming leer je hoe je een moeilijk gesprek kan voeren met een vrijwilliger, hoe je omgaat met weerstand van een vrijwilliger en hoe je omgaat met je eigen weerstand. Je krijgt tools aangereikt, we proberen deze uit en we verzamelen suggesties voor een concrete situatie met een vrijwilliger waarmee je een (opnieuw) moeilijk gesprek wil aangaan.

Het wordt een interactieve dag vol vorming, training en intervisie.

Lesgever: Line Windey, educatief medewerkster Kwadraet . Binnen Kwadraet is ze verantwoordelijk voor het thema vrijwilligers coachen.

Kostprijs: Deze vorming kost 20 euro voor voorzieningen die aangesloten zijn bij Present vzw. Voor andere voorzieningen kost deze vorming 120 euro. We voorzien een lunch.

Inschrijven: Gelieve je minstens twee weken voor de vorming in te schrijven via onderstaand inschrijvingsformulier:

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Bent u aangesloten bij Present?

In welke voorziening werkt u?

Wat is de postcode van deze voorziening?

Voor welke vorming wenst u zich in te schrijven?

Bent u vegetariër?

Locatie:

Ga terug naar kalender voor:
nieuwe vrijwilligers | alle vrijwilligers | verantwoordelijken | opleiding palliatieve zorg