Motiveren is coachen

Coaching is een krachtig instrument om vrijwilligers te motiveren, communicatie en samenwerking te optimaliseren. Coachen bevordert  dynamiek en enthousiasme bij de vrijwilligers en laat ze groeien. Tijdens deze vorming zullen we coachtools aanreiken en uitwisselen hoe we ze concreet kunnen inzetten.

Spreker: Hilde Vanneste is voorzitter van de ploeg van present West-Vlaanderen, onco-coach in AZ Groeninge Kortrijk en geeft coaching  en creatieve workshops in bijberoep.

Inschrijven vóór 5 oktober 2018 bij Rita Vansteenkiste, Kerkstraat 35/2, 8800 Roeselare – e-mail: ritavansteenkiste@skynet.be

 

Locatie:

Ga terug naar kalender voor:
nieuwe vrijwilligers | alle vrijwilligers | verantwoordelijken | opleiding palliatieve zorg