Omgaan met cultuurverschillen

Tegenwoordig kom je meer en meer in contact met mensen uit andere culturen. Diversiteit is een feit en een verrijking. Het brengt ook interculturele vraagstukken met zich mee: wanneer we de mens achter de patiënt of bewoner willen ontmoeten, spelen cultuurverschillen soms stoorzender. Geconfronteerd met verrassende praktijken (andere manieren om te groeten, een andere kijk op opvoeding of lijden, de actualiteit…) botste je misschien wel eens tegen je eigen tolerantiegrenzen aan. Of je gaf tips die door anderen doorgaans goed onthaald worden, maar deze keer heeft je gesprekspartner er geen oor naar.
Tijdens deze vorming van ORBIT leer je omgaan met cultuurverschillen. We staan stil bij ons eigen referentiepatroon (waarden, normen, rituelen…) en bij de verschillende dimensies van cultuur. Tegelijk oefenen we onze communicatievaardigheden op concrete interculturele situaties.

Lesgever: Thomas Peeters werkt bij ORBIT vzw als stafmedewerker racisme & diversiteit. Thomas geeft rond deze thema’s vormingen, organiseert studiedagen, begeleidt melders in het aanpakken van racistische kettingmails en voert tal van projecten om racisme te keren.

Inschrijven vóór 3 december 2018 bij Peter Claes, Neerstraat10 bus 3.2, 2560 Lummen, tel: 0479 40 78 56, e-mail: present.limburg@gmail.com

Deze vorming is gratis voor Present-vrijwilligers, andere deelnemers behalve ter plaatse 10 euro.

Locatie:

Ga terug naar kalender voor:
nieuwe vrijwilligers | alle vrijwilligers | verantwoordelijken | opleiding palliatieve zorg