Omgaan met dementie

Omgaan met mensen met dementie is als op reis gaan. Samen ontdekken, verkennen en elkaar steeds weer trachten te vinden. Als vrijwilliger kan jij de gids zijn die mensen met dementie soms meer, soms minder, nodig hebben. In deze vorming leren we je wat de verschillende vormen en fases van dementie inhouden en hoe je als vrijwilliger kan inspelen op de mogelijkheden die de mensen bezitten. Het doel is een kwaliteitsvolle en menswaardige zorg voor mensen met dementie.

Deze vorming wordt door Present ingericht, in samenwerking met Samana en Gezondheidspastoraal Brussel.

Spreker: Robbie Dumoulin, dementie-expert en coördinator van het  Brussels regionaal expertisecentrum dementie BrOes

Inschrijven vóór 10 oktober 2017 bij Rosa Michielsen, Pastoor Vandereyckenlaan 26, 1933 Sterrebeek, tel: 02/782 22 20, e-mail: present.vlaamsbrabant@gmail.com

Deze vorming is gratis voor Present-vrijwilligers, andere deelnemers betalen ter plaatse 10 euro. We zien elkaar op het 7e verdiep van kliniek Sint-Jan in zaal 070.

 

Locatie:

Ga terug naar kalender voor:
nieuwe vrijwilligers | alle vrijwilligers | verantwoordelijken | opleiding palliatieve zorg