Ontmoetingsnamiddag Limburg

De ploeg van Present Limburg nodigt u van harte uit op een gezellige ontmoetingsnamiddag op 5 mei 2019.

Op het programma staat:

15u30: Onthaal en taart
16u15: Optreden van Rustling Cane
17u30: Gezellig tafelen

Inschrijven kan via mail: present.limburg@gmail.com of telefonisch: 02/248 10 42
Partners zijn welkom mits het betalen van 20 euro. Gelieve dit te vermelden bij de inschrijving en het bedrag vooraf over te schrijven naar Present vzw:
BE49 799-5500551-71 met vermelding ‘5/5 partner van (jouw naam)’.

Locatie:

Ga terug naar kalender voor:
nieuwe vrijwilligers | alle vrijwilligers | verantwoordelijken | opleiding palliatieve zorg