Participatie in het vrijwilligerswerk: van woorden naar daden

➜  Inschrijven

In 2018 voerde Present een onderzoek uit naar de toekomst van het vrijwilligerswerk in zorg en welzijn. Dit gebeurde in samenwerking met Lucas, het centrum voor zorgonderzoek en consultancy verbonden aan de KU Leuven. Uit dit onderzoek blijkt dat zowel vrijwilligers als personeelsleden aangeven dat vrijwilligers vandaag nog te weinig inspraak hebben in hoe het vrijwilligersbeleid in hun organisatie tot stand komt. Met deze vorming wil Present vzw vrijwilligersverantwoordelijken zowel een theoretisch kader als praktische tools aanreiken om de participatie door vrijwilligers in de organisatie te verhogen.

Aan de hand van oefeningen in groep gaan we dieper in op wanneer en hoe participatie ontstaat en hoe dit niet alleen de kwaliteit van de taak, maar ook het engagement van vrijwilligers positief beïnvloedt. Samen onderzoeken we wat er in de groep aanwezig is aan ervaringen en we verrijken die ervaringen met inzichten vanuit theorieën zoals het levensfasemodel of het taak-relatie-structuur model (TRS-model) dat door Joris Piot werd uitgewerkt. In een tweede fase zetten we de stap naar jouw specifieke vrijwilligersgroep en inspireren we elkaar om tot een zo concreet mogelijk plan van aanpak voor jouw vrijwilligers te komen. Zo ga jij ’s avonds naar huis met een heleboel ideeën om mee aan de slag te gaan.

Over de spreker:

Saskia Debruyn is verbonden aan de UC Leuven-Limburg als docent intercultureel werken. Binnen het Onderzoekscentrum Inclusive Society is ze actief in onderzoeksprojecten rond thema’s als burgerschap, participatie en vrijwilligerswerk – ook voor personen in een maatschappelijk kwetsbare positie. Voorheen was ze algemeen coördinator van vzw de RuimteVaart, een Leuvense verenging waar gezinnen samen armoede bestrijden en samen vorm geven aan een warme en duurzame plek. Ze gaf er leiding aan een team van 20 personeelsleden en 50 vrijwilligers.

Datum
Vrijdag 13 maart 2020

Tijdstip
Van 9.30u tot 16.30u
Een lunch wordt voorzien

Locatie
Permeke bibliotheek (zaal Consul)
De Coninckplein 26
2060 Antwerpen

Inschrijven
Graag inschrijven vóór 6 maart. Deze vorming kost 20 euro voor vrijwilligersverantwoordelijken van voorzieningen aangesloten bij Present. Anderen betalen 120 euro.

Locatie:

Ga terug naar kalender voor:
nieuwe vrijwilligers | alle vrijwilligers | verantwoordelijken | opleiding palliatieve zorg