Presente zorg

➜  Inschrijven

Organisatie in samenwerking met Samana en CM Oppas aan huis.

Als vrijwilliger kom je veel in contact met mensen. Het is belangrijk om in dit contact aandacht te besteden aan de relatie tussen de vrijwilliger en de zorgvrager. Er bouwt zich immers een betekenisvolle relatie op en deze één-op-éénrelatie draagt positief bij aan het welzijn van de zorgvrager.

Na een korte inleiding, is het tijd voor verdiepende sessies. Er worden vijf sessies georganiseerd waarbij ervaringsdeskundigen uitleggen hoe zij presente zorg geven bij een specifieke doelgroep. Je hebt de keuze om aan te sluiten bij twee doelgroepen met een pauze tussenin:
– Ouderen
– Chronisch zieken
– Palliatieven
– Mensen met een beperking
– Mantelzorg

Spreker:
Experten uit het veld

Datum:
Dinsdag 26 november 2019

Tijdstip:
Van 14u tot 16u30

Locatie:
CM Roeselare
Mandellaan 79

Inschrijven kan tot een week voor de vorming start. De vorming is gratis voor vrijwilligers van Present, Samana en CM Oppas aan huis. Anderen betalen 10 euro de dag zelf.

Locatie:

Ga terug naar kalender voor:
nieuwe vrijwilligers | alle vrijwilligers | verantwoordelijken | opleiding palliatieve zorg