Rondom Stilte

  • De stilte omdat een zieke of bejaarde niet meer kan spreken of zich niet meer met woorden kan uitdrukken
  • De stilte omdat mensen niet meer willen spreken
  • De stilte omdat je als vrijwilliger geen woorden vindt
  • De stilte doordat er geen taak voorhanden is

Over het omgaan met deze stiltes gaat het in deze vormingsnamiddag.

Spreker: Hilde Vanneste is voorzitter van de ploeg van present West-Vlaanderen, onco-coach in AZ Groeninge Kortrijk en coach in bijberoep

Inschrijven vóór 26 april bij Céline Van Acker, Heiveldstraat 196, 9040 Sint-Amandsberg, 09/228 23 07, celinevanacker@skynet.be

Deze vorming is gratis voor Present-vrijwilligers, andere deelnemers betalen ter plaatse 10 euro.

Locatie:

Ga terug naar kalender voor:
nieuwe vrijwilligers | alle vrijwilligers | verantwoordelijken | opleiding palliatieve zorg