Rouw en verlies

Wanneer we geconfronteerd worden met verdriet bij mensen uit onze omgeving, zoeken we naar goede manieren om nabij te zijn. Troostend aanwezig zijn kan op vele manieren. Met en zonder woorden. Als familie, als hulpverlener, als mantelzorger of als vrijwilliger in de zorg kunnen we geen oplossingen bieden voor de pijn van verlies. Het gaat er dus niet om hoe ‘efficiënt’ ons handelen is, maar wel om de kwaliteit van onze aanwezigheid. Deze vorming wil stilstaan bij de nood aan rouwen na een ingrijpende verlieservaring. Hoe maken we plaats voor het rouwproces van onze naasten, bewoners, patiënten…? Wat kan helpend zijn, of wat kunnen we beter vermijden?  En welke rol kan onze eigen ervaring spelen?

Spreker: Kobe Sercu is hoofdverpleegkundige op de Palliatieve Eenheid van het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper.

Inschrijven vóór 18 april 2019 bij Rita Vansteenkiste, Kerkstraat 35/2, 8800 Roeselare – e-mail: ritavansteenkiste@skynet.be

Locatie:

Ga terug naar kalender voor:
nieuwe vrijwilligers | alle vrijwilligers | verantwoordelijken | opleiding palliatieve zorg