Van thuis naar rusthuis

Tijdens deze namiddag krijg je de kans om alles te vragen wat je wil weten over de stap van thuis naar een rusthuis, een woonzorgcentrum zoals dat nu heet. Wat zeker aan bod komt:

  • Inschrijven, wachttijden, zorgprofielen, kosten, bezoek, autonomie, privacy, activiteiten.
  • Wat is een assistentiewoning, wat is kortverblijf?

Naast een antwoord op deze vragen zal er voldoende tijd voorzien worden om in te gaan op vragen van de aanwezigen.

Spreker: Omer Willems is bestuurder bij Present vzw en lid van de stuurgroep van Antwerpen. Voor zijn pensioen was hij directeur van een woonzorgcentrum.

Inschrijven: vóór 29 januari 2019 bij Bernadette Verbruggen

Locatie:

Ga terug naar kalender voor:
nieuwe vrijwilligers | alle vrijwilligers | verantwoordelijken | opleiding palliatieve zorg