Vorming voor startende verantwoordelijken

Vrijwilligers zijn in heel wat verzorgings- en welzijnsinstellingen een grote meerwaarde voor de bewoners en patiënten. De vrijwilligersverantwoordelijke heeft een belangrijke rol in de ondersteuning en begeleiding van deze vrijwilligers. Daarom organiseren we een praktijkgerichte vorming voor nieuwe verantwoordelijken.

  • Visie op het vrijwilligerswerk
  • Wet en decreet
  • Vrijwilligers rekruteren, begeleiden, vormen en evalueren
  • Wat verwacht de vrijwilliger van mij?
  • Hoe kan Present mij hierbij helpen?

Tijdens de vorming bespreken we samen de meest voorkomende problemen en thema’s. We kiezen voor een interactieve aanpak waarbij voldoende afwisseling is voorzien tussen informatieverstrekking en ervaringsuitwisseling.

Spreker: Liliane Krokaert is coördinator van Present vzw

Inschrijven vóór 19 november bij joke.haegemans@presentweb.be, tel:02/248 10 42

Deze vorming kost 20 euro.

Locatie:

Ga terug naar kalender voor:
nieuwe vrijwilligers | alle vrijwilligers | verantwoordelijken | opleiding palliatieve zorg