Vroegtijdige zorgplanning

Mensen plannen alles. Maar hun laatste reis, daar staan ze soms niet bij stil. Nochtans is ook hier hun eigen mening van onschatbare waarde voor henzelf, hun familie en hun zorgenverstrekkers. Als vrijwilliger kan je dit proces van vroegtijdige zorgplanning voorzichtig aankaarten, stimuleren, in gang zetten en misschien zelfs begeleiden bij patiënten die er voor open staan. In deze vorming krijg je hiervoor de nodige tips.

Spreker: Dr. Luc Ceulemans. Dr. Ceulemans is huisarts en (equipe)arts van de palliatieve thuiszorgequipe verbonden aan het Palliatief Netwerk Arrondissement Mechelen (PNM). Hij is tevens medewerker van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen en wordt regelmatig als spreker gevraagd voor allerlei vormings- en sensibiliseringsmomenten.

Inschrijven: vóór 7 februari 2019 bij Rosa Michielsen

Locatie:

Ga terug naar kalender voor:
nieuwe vrijwilligers | alle vrijwilligers | verantwoordelijken | opleiding palliatieve zorg