Zoals water voor een vis… een dag over spirituele zorg

“Hoe belangrijk water voor een vis is, merkt hij pas als hij op het droge is. Zo is het ook met zingeving: in de dagelijkse routine zitten we er middenin, maar merken we er weinig van of zijn we er niet bewust mee bezig. Pas als we uit onze gewone doen geraken, snakken we ernaar.” (Van Leeuwen, Leget, & Vosselman, 2016)

Als vrijwilliger kunnen we in vele kleine dingen mensen versterken in wat hen zin geeft. De ervaring van ziekte, verdriet of eindigheid confronteert mensen met hun eigen kwetsbaarheid. De zoektocht hoe zich te verhouden tot deze kwetsbaarheid is het proces van zingeving. De zorg voor dit proces duiden we aan als spirituele zorg.

Tijdens deze dag concretiseren we met veel voorbeelden en praktijkervaringen wat spirituele zorg kan betekenen. We gaan op zoek hoe we spirituele veerkracht kunnen versterken.

Spreker: Bestuursleden Present West-Vlaanderen en Nele Vanleene, werkzaam als pastor in het algemeen ziekenhuis AZ Groeninge sedert 1995

Inschrijven vóór 7 februari 2019 bij Rita Vansteenkiste, Kerkstraat 35/2, 8800 Roeselare – e-mail: ritavansteenkiste@skynet.be

Locatie:

Ga terug naar kalender voor:
nieuwe vrijwilligers | alle vrijwilligers | verantwoordelijken | opleiding palliatieve zorg