Formulieren

Registratielijsten

Deze lijsten zijn opgemaakt per diocees en moeten naar het erop vermelde adres gestuurd worden.

Occasionele vrijwilligersactiviteit

Vrijwilligersongeval

Overeenkomsten

RVA – Formulieren C 45 B

Het onderstaande formulier is de allerlaatste versie in omloop. Deze is enkel in pdf te raadplegen om er zeker van te zijn dat jouw pc de opmaak niet wijzigt. Let wel, als je dit formulier gaat afdrukken en nadien gaat kopiƫren, je dit steeds recto-verso doet naar analogie met het papieren formulier dat men krijgt bij de RVA.

Vorming