Plaatselijke vorming

Present merkt dat vrijwilligers graag deelnemen aan een vorming ‘dicht bij huis’ in de eigen vertrouwde voorziening. Daarom bieden wij de mogelijkheid om één maal per jaar een plaatselijke vorming gratis aan te vragen bij Present. We werken hiervoor samen met Zorg-Saam en bieden een reeks vaste thema’s waaruit de voorziening kan kiezen:

Luisteren? Praten? Present!
Als vrijwilliger willen we graag luisteren, maar niet elke patiënt/bewoner wil altijd praten… Het gebeurt ook dat beiden wel graag willen praten, maar we niet goed weten wat te zeggen… Soms wil een patiënt gewoon even niet alleen zijn… En soms wil een patiënt gewoon even met rust gelaten worden.
We kunnen ons als vrijwilliger bij momenten onwennig voelen, omdat we weinig om handen lijken te hebben.  In deze vorming wisselen we ervaringen en tips uit over wat we kunnen ‘doen’ als we er voor onze zorgvragers willen ‘zijn’.

Omgaan met emoties in de zorgverlening
Gevoelens en emotionele belasting, het hoort erbij als je vrijwilligerswerk doet in de zorgsector. Meeleven betekent dat je de mooie en minder mooie ervaringen deelt. Sommige situaties belasten je meer dan andere. Onaangenaam als we ze soms kunnen vinden, emoties hebben wel een significante signaalfunctie voor ons welzijn. Belangrijk is dan ook dat we deze gevoelens niet wegstoppen, maar ze ernstig nemen, opdat ze benoemd en doorleefd kunnen worden. Alleen zo kunnen we ze een plek geven of kunnen we er wat mee doen. Het werken met gevoelens kost tijd en energie. In deze samenkomst staan we stil bij de emoties die je kan ervaren en hoe je er mee kan omgaan. We werken aan de hand van eigen ervaringen en persoonlijke inbreng.

Eigen waarden en normen in de zorg
Waarden zijn dieperliggende opvattingen van de mens. Waarden geven aan hoe jij alles om je heen waardeert. Normen zijn opvattingen over hoe je je moet of juist niet mag gedragen. Het zijn concrete gedragsregels die aangeven wat er van jou verwacht wordt in een bepaalde situatie.
Ook in het vrijwilligerswerk spelen waarden en normen een belangrijke rol. Als je vrijwilliger bent in de zorgverlening neem je steeds jezelf mee, met jouw eigen waarden en normen. En niet alle mensen hebben dezelfde normen en waarden als jij. Die confrontatie is niet altijd even gemakkelijk.Tijdens deze sessie gaan we op een interactieve wijze hier samen bij stilstaan.

  • Welke waarden en normen zijn belangrijk voor mij?
  • Welk effect heeft het op mij als een cliënt of medewerker er andere normen en waarden op na houdt?
  • Hoe ga ik daar mee om?

Dementie
Dementie wordt vaak in verband gebracht met vergeetachtigheid, maar is ook veel ruimer dan dat. Om dementie te begrijpen kijken we eerst wat er in de hersenen gebeurt en wat de gevolgen zijn. Wat is het verschil tussen verschillende vormen van dementie? Hoe beleven personen met dementie de werkelijkheid en hun ziekte, waar hebben ze nood aan en hoe kunnen we hen op een goede manier omkaderen en ondersteunen. In deze sessie geven we concrete tips mee hoe je als vrijwilliger met personen met dementie kan omgaan.

Aandacht voor levensvragen
Als vrijwilliger kom je soms in contact met mensen die bezig zijn met de zin van hun leven. Soms stellen ze deze vragen naar zin (levensvragen) ronduit, maar veel vaker zijn ze verpakt in een opmerking of bepaald gedrag. ‘Waarom moet dit mij nu overkomen?’ ‘Waarom leef ik nog? Ik ben anderen enkel nog tot last.’ ‘Ik zal blij zijn als de Heer me komt halen, ik ben zo moe.’ Bij dit soort vragen en verzuchtingen sta je vaak met je mond vol tanden. Wat zeg je wanneer iemand zich afvraagt wie er nog op hem zit te wachten? Hoe steun je een cliënt/bewoner die verzucht dat het leven niet meer de moeite waard is? De volgende thema’s komen aan bod: Op welke manier zijn mensen bezig met de zin van hun leven, welke levensvragen hebben ze zoal? Hoe ontstaan die? Hoe herken je de levensvragen die achter opmerkingen en verzuchtingen kunnen schuilen? Hoe kun je omgaan met de levensvragen die je in je eigen situatie tegenkomt? Wat zijn concrete tips?

Omgaan met vertrouwelijke informatie en beroepsgeheim door vrijwilligers
Hoe moeten wij omgaan met alle informatie die we vernemen als vrijwilliger in een zorgvoorziening? Mogen we hierover praten met anderen? Met wie dan wel, en met wie niet? Hoe zit dat met het beroepsgeheim waarvan sprake is in onze vrijwilligersovereenkomst? Wat wil dat eigenlijk allemaal zeggen in de praktijk? Waar kunnen we terecht als we hierover vragen hebben? Deze zeer belangrijke uitzichten van onze inzet als vrijwilliger komen aan bod tijdens deze vorming.

Wil je als vrijwilligersverantwoordelijke een vorming aanvragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met elisabeth.schelstraete@presentweb.be