Studiedag voor vrijwilligersverantwoordelijken

Klik hier voor de uitnodiging van de nationale studiedag van Present vzw voor alle vrijwilligersverantwoordelijken met als thema ‘een generatie-intelligente aanpak van het vrijwilligerswerk’. Deze boeiende vormingsdag vindt plaats in het Provinciehuis van Leuven op dinsdag 25 oktober.