Vraag gratis een plaatselijke vorming aan

Present merkt dat vrijwilligers graag deelnemen aan een vorming ‘dicht bij huis’ in de eigen vertrouwde voorziening. Vandaar is het mogelijk één maal per jaar een plaatselijke gratis aan te vragen bij Present. Voor het tweede jaar op rij werken we samen met Zorg-Saam en bieden we een reeks vaste thema’s waaruit je kan kiezen:

Omgaan met vertrouwelijke informatie en beroepsgeheim door vrijwilligers
Hoe moeten wij omgaan met alle informatie die we vernemen als vrijwilliger in een zorgvoorziening? Mogen we hierover praten met anderen? Met wie dan wel, en met wie niet? Hoe zit dat met het beroepsgeheim waarvan sprake is in onze vrijwilligersovereenkomst? Wat wil dat eigenlijk allemaal zeggen in de praktijk? Waar kunnen we terecht als we hierover vragen hebben? Deze zeer belangrijke uitzichten van onze inzet als vrijwilliger komen aan bod tijdens deze vorming.

Verbindende communicatie: empathisch luisteren
Verbindende Communicatie is een andere manier van denken en communiceren die bedoeld is om (meer) wederzijds begrip en medeleven, respect en oprechte eerlijkheid in onze interacties met onze medemensen te brengen. Dit communicatiemodel van Marshall B. Rosenberg omvat vele levensverrijkende aspecten.Als iemand probeert te begrijpen wat er in je leeft, wat er bij je speelt, wat je écht bezighoudt… Als mens gehoord worden, dat kan heel steunend, met momenten zelfs helend zijn. Tijdens deze vorming hebben we het over verschillende manieren waarop we als vrijwilliger zo’n luisterend oor kunnen bieden en we wisselen ook met elkaar uit: ‘Wat werkt voor jou?’.

Verbindende communicatie: verbindende eerlijkheid
Verbindende Communicatie is een andere manier van denken en communiceren die bedoeld is om (meer) wederzijds begrip en medeleven, respect en oprechte eerlijkheid in onze interacties met onze medemensen te brengen. Dit communicatiemodel van Marshall B. Rosenberg omvat vele levensverrijkende aspecten.Eerlijk en respectvol kunnen delen wat er in mij leeft, wat ik belangrijk vind, wat ik nodig heb… Soms denken of willen we iets anders dan de ander en soms is het moeilijk om dat te zeggen. We willen eerlijk zijn maar we willen ook vermijden dat de ander boos of gekwetst zou zijn door onze woorden.Bestaat er een manier om je te doen gelden zonder de ander te verpletteren en om naar de ander te luisteren zonder jezelf te negeren? Is er een derde manier, tussen je opwinden en je woorden inslikken?

Tijdens deze vorming bekijken we wat het voor de ander weleens moeilijk kan maken om onze boodschap te aanhoren en we werken zo toe naar die derde manier: oprecht opkomen voor onze eigen gevoelens en behoeften met respect voor de gevoelens en behoeften van de ander.

Omgaan met emoties in de zorgverlening
Gevoelens en emotionele belasting, het hoort erbij als je vrijwilligerswerk doet in de zorgsector. Meeleven betekent dat je de mooie en minder mooie ervaringen deelt. Sommige situaties belasten je meer dan andere.Onaangenaam als we ze soms kunnen vinden, emoties hebben wel een significante signaalfunctie voor ons welzijn. Belangrijk is dan ook dat we deze gevoelens niet wegstoppen, maar ze ernstig nemen, opdat ze benoemd en doorleefd kunnen worden. Alleen zo kunnen we ze een plek geven of kunnen we er wat mee doen. Het werken met gevoelens kost tijd en energie.In deze samenkomst staan we stil bij de emoties die je kan ervaren en hoe je er mee kan omgaan. We werken aan de hand van eigen ervaringen en persoonlijke inbreng.

Aandacht voor levensvragen
Als vrijwilliger kom je soms in contact met mensen die bezig zijn met de zin van hun leven. Soms stellen ze deze vragen naar zin (levensvragen) ronduit, maar veel vaker zijn ze verpakt in een opmerking of bepaald gedrag. ‘Waarom moet dit mij nu overkomen?’ ‘Waarom leef ik nog? Ik ben anderen enkel nog tot last.’ ‘Ik zal blij zijn als de Heer me komt halen, ik ben zo moe.’ Bij dit soort vragen en verzuchtingen sta je vaak met je mond vol tanden. Wat zeg je wanneer iemand zich afvraagt wie er nog op hem zit te wachten? Hoe steun je een cliënt/bewoner die verzucht dat het leven niet meer de moeite waard is?De volgende thema’s komen aan bod: Op welke manier zijn mensen bezig met de zin van hun leven, welke levensvragen hebben ze zoal? Hoe ontstaan die? Hoe herken je de levensvragen die achter opmerkingen en verzuchtingen kunnen schuilen? Hoe kun je omgaan met de levensvragen die je in je eigen situatie tegenkomt? Wat zijn concrete tips?

Omgaan met roddelen vanuit verbindende communicatie
Roddelen gebeurt vrijwel overal waar mensen samen komen. Het kan soms heel verleidelijk zijn en tegelijk vindt niemand het leuk als het ten koste van hem of haar persoonlijk gebeurt. Tijdens deze interactieve bijeenkomst bekijken we de dynamieken en effecten van de menselijke neiging tot roddelen en klagen.Situaties lopen weleens anders dan we zouden willen en dat kan leiden tot onprettige emoties zoals teleurstelling, onmacht, gekwetste gevoelens,…We kunnen er op zo’n momenten heel begrijpelijk nood aan hebben om onze frustraties en verwijten te ventileren. Maar waar trekken we nu juist de grens tussen ons hart luchten, klagen en roddelen?

Troost
Als we geconfronteerd worden met (emotionele) pijn is er een grote behoefte aan het ontvangen van troost. Toch krijgen we niet altijd de troost die we verlangen. Als we iemand zien die het emotioneel moeilijk heeft, dan voelen we ook de neiging om troost te geven. Toch voelen we ons soms onwennig en vragen we ons af wat we kunnen doen.We verkennen verschillende vormen en uitingen van troost, om dan in te zoomen op het troostgesprek. ‘Gedeelde smart is halve smart’, zegt de volkswijsheid, maar wat houdt dat delen precies in?Een lezing vol troost, voor elke vrijwilliger die wil leren troost geven zonder zichzelf daarin te verliezen en voor elke mens die wil leren troost vragen en ontvangen.

Wil je als vrijwilligersverantwoordelijke een vorming aanvragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met joke.haegemans@presentweb.be.