Home

Present-vrijwilligers tijdens corona: ‘Ooit gaat dit voorbij en komen wij weer samen!’

Vrijwilligers laten zich niet ontmoedigen door de lockdown en willen zorgvragers en personeel een hart onder de riem steken!

VRIJWILLIGERSWERK BIJ PRESENT Caritas Vrijwilligerswerk vzw

Present vzw organiseert en ondersteunt het vrijwilligerswerk in de zorgsector. We bouwen vrijwilligerswerk uit in woonzorgcentra, algemene en psychiatrische ziekenhuizen en voorzieningen voor mensen met een beperking.

Vrijwilligers zijn er in de eerste plaats voor de mens achter ‘de zieke’, ‘de oudere’ of ‘de persoon met een handicap’. De vrijwilligers helpen met kleine taken waarbij het contact centraal staat. Als vrijwilliger kan je helpen door een bezoekje te brengen of een wandeling te maken, je kan helpen bij de maaltijd, in de cafetaria of bij pastorale taken en nog zoveel meer.


0087- 2010-07-16 Joka - 15u52

VRIJWILLIGERSWERK BIJ JOKA

Present vzw heeft ook een jongerenwerking Joka.
Joka organiseert tijdens de paas- en zomervakantie kampen voor jongeren in een zorgvoorziening. De jongeren verblijven een week in de voorziening en doen er vrijwilligerswerk zoals een activiteit of uitstap organiseren, een wandeling maken, een bezoekje brengen, de krant voorlezen,…