Hoe willen we dit bereiken?

Informeren en inspireren

 • Een klare en duidelijke invulling geven aan onze missie en visie
 • Een blijvende zichtbaarheid organiseren naar voorzieningen en kandidaat-vrijwilligers om van PRESENT een referentie te maken voor het vrijwilligerswerk
 • Het sensibiliseren van de voorzieningen voor de bijzondere toegevoegde waarde van het vrijwilligerswerk
 • De permanente informatieverstrekking en het ondersteunen van de motivatie van vrijwilligers door PRESENT uitbreiden.

Begeleiden en ondersteunen

 • De motivatie van voorzieningen aanwakkeren om met PRESENT een partnerschap af te sluiten voor de ondersteuning van een vrijwilligerswerking door het aantonen van toegevoegde waarde:
  Naargelang het type van voorziening en de aard van mogelijk vrijwilligerswerk
  – biedt PRESENT informatie (wettelijk-administratief) en verzekering
  – biedt PRESENT aangepaste vorming en begeleiding voor vrijwilligers en verantwoordelijken, in samenspraak met de voorzieningen
  De bijdragen worden aangepast aan het type van voorziening
 • De begeleiding van de selectie van (nieuwe) lokale vrijwilligers door PRESENT voortzetten.
 • De lokale bijscholing en samenkomsten die PRESENT organiseert, aanpassen aan de noden en de omstandigheden en richten op groei en nieuwe kansen voor de vrijwilligers.

Evalueren, optimaliseren en versterken

 • De werking van PRESENT op regelmatige basis evalueren.
 • Het aanbod voor jongeren JOKA optimaliseren.
 • Samen met de voorzieningen wil PRESENT zich inzetten voor het realiseren van nieuwe vormen van vrijwilligerswerk.
 • Een netwerk ontwikkelen met organisaties en verenigingen binnen Caritas en op het terrein van het vrijwilligerswerk.
 • Vanuit PRESENT het beleid op gebied van vrijwilligerswerk opvolgen en stimuleren.