Onderzoeksrapport vrijwilligerswerk

Present gelooft dat vrijwilligers een fundamentele bijdrage leveren aan onze samenleving. Om ook in de toekomst zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de noden en verwachtingen van zorgvragers, vrijwilligers, vrijwilligersverantwoordelijken en personeelsleden van voorzieningen liet Present vzw een onderzoek uitvoeren.

LUCAS (Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy van de KU Leuven) onderzocht de verwachtingen over het vrijwilligerswerk in de zorg- en welzijnssector in Vlaanderen. Het resultaat is een boeiend onderzoeksrapport getiteld ‘De toekomst van vrijwilligerswerk in de zorg- en welzijnssector’. Lees hieronder het volledige onderzoek.

Onderzoeksrapport vrijwilligerswerk

Uit het onderzoek heeft Present een aantal ambities gehaald waar we volop willen op inspelen.
Bekijk hier de filmpjes ter ondersteuning van de ambities:

De taken van vrijwilligers zijn optimaal afgestemd op de wensen en noden van de         zorgvrager
Vrijwilligers hebben de nodige vaardigheden voor hun vrijwilligerswerk
Vrijwilligers en personeel werken als partners samen en versterken zo de organisatie
De vrijwilligersverantwoordelijke heeft tijd en talent om alle betrokkenen in de organisatie te verbinden

Bekijk hier de powerpointpresentatie van de studiedag.

Na afloop van de studiedag stelden we een verslag op met daarin de belangrijkste conclusies over de toekomst van het vrijwilligerswerk in de zorg-en welzijnssector. Lees hier het volledige verslag.