Wat doet Present?

Vrijwilligers: geen overbodige luxe

Vrijwilligers hebben tijd om de patiënten en bewoners die individuele extra aandacht te geven die ze soms nodig hebben. In de gezondheids- en welzijnszorg gaat de aandacht vooral naar de “ziekte” van de patiënt, de “kwalen” van de ouderdom of naar de “problemen” van de cliënt. De werkdruk is hoog en de zorg wordt alsmaar complexer. Echte kwaliteit gaat veel verder dan enkel een goede verzorging of een degelijke dienstverlening. Hierin spelen vrijwilligers een grote rol. Juist door hun betrokkenheid op de mens, zijn vrijwilligers dikwijls het antwoord op de vaak té technische benadering door de beroepskrachten. Door hun eigen invalshoek bekijken zij veel minder de hulpvrager als probleem. Hun eigenheid is dat zij niet als specialist naar de zieke, persoon met een handicap of oudere gaan, maar “gewoon”, vanuit een niet-professionele invalshoek. De relatie tussen de vrijwilliger en de mens die ziek of oud is of een handicap heeft, is niet zozeer een relatie hulpverlener-hulpvrager, maar eerder een “gewone” relatie van mens tot mens. En dit gewone is heel speciaal! Bovendien kunnen zij extra TIJD maken voor de patiënten of bewoners. Dit geheel geeft de vrijwilliger een eigen plaats en een eigen bijdrage in de dienstverlening van de voorziening; een bijdrage die een meerwaarde betekent in de totaalzorg. Zo geven ze de patiënten of bewoners onder andere kansen om tot rust te komen, zorgen te delen, eenzaamheid te doorbreken of opnieuw een gevoel van eigenwaarde te krijgen.

Praktisch: wat doen vrijwilligers?

Om het persoonlijk contact met de mens die ziek of oud is of een handicap heeft, vlotter te laten verlopen krijgen vrijwilligers een aantal kleine taken. Ze nemen geen taken over van het personeel, maar ondersteunen de beroepskrachten. Bij elk van die taken staat het contact van mens tot mens centraal. Zo werken ze mee aan een menselijker klimaat in de voorzieningen en bieden zo een meerwaarde in de dienstverlening aan de patiënten of bewoners.

Vrijwilligers mogen dus bijvoorbeeld geen medicatie geven. Wél helpen ze onder andere bij het intern vervoer, vangen ze patiënten en bezoekers op aan het onthaal, helpen ze bij de maaltijdbegeleiding en in de cafetaria, bij de animatie en ergotherapie, helpen ze met pastorale taken, dragen ze hun steentje bij in de palliatieve zorg en zoveel meer. Ze hebben hierbij oog voor de kleine wensen en het eigen tempo van de patiënten en bewoners. Zo kunnen ze al eens een babbeltje slaan of luisteren naar het verhaal van de persoon die ze bezoeken.

Vrijwilligers worden begeleid

Elke voorziening waarmee Present samenwerkt, verbindt zich ertoe plaatselijk zijn vrijwilligers te begeleiden. Met praktische vragen of moeilijkheden kan de vrijwilliger steeds terecht bij de plaatselijke “verantwoordelijke van het vrijwilligerswerk” in de voorziening. Deze verantwoordelijke zorgt ervoor dat vrijwilligers plaatselijk begeleid en opgevolgd worden. Maar een ruimere ondersteuning is zeker geen overbodige luxe. Daarom biedt Present een ondersteuningsprogramma, gaande van een basisvorming, regelmatige bijscholingen, een tijdschrift en ontmoetingsactiviteiten, tot een degelijke verzekering en administratieve ondersteuning (bijvoorbeeld voor werklozen).