Tips voor een goed draaiende vrijwilligerswerking

Een goede vrijwilligerswerking is slechts mogelijk als er een verantwoordelijke voor de werking wordt aangeduid. Deze persoon moet tijd en ruimte krijgen om de vrijwilligerswerking uit te bouwen en de individuele vrijwilliger te ondersteunen en te sturen.

Daarnaast kan ook de vrijwilligersverantwoordelijke ondersteuning en omkadering gebruiken aangezien deze mensen geen specifieke opleiding krijgen voor vrijwilligerswerk en meestal alleen staan in hun taak als vrijwilligersverantwoordelijke.

5 tips voor een goed draaiende vrijwilligerswerking in woonzorgcentra

CERA en Lucas begeleiden binnen het thema ‘Anders ouder worden’ een achttal projecten over innovatie en kwaliteit in de ouderenzorg. Present maakt deel uit van dit project en wil de zorg voor ouderen zo veel mogelijk ‘vermenselijken’ door in te zetten op vrijwilligers.

In het kader van het project ‘Anders ouder worden’ werden er 5 tips verspreid aan de directies en besturen van woonzorgcentra. Hiermee willen we het belang van een goede vrijwilligersverantwoordelijke aankaarten. Hieronder kan u deze tips nalezen.