Voor voorzieningen

Alle voorzieningen werken bewust aan het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. Zo wordt er heel wat geïnvesteerd in bijscholing van personeel, verandering van structuren, verbetering van interne communicatie, enz. Ook het uitbouwen van vrijwilligerswerk kan zorgen voor een gevoelige kwaliteitsverbetering. Maar daarvoor moet er ook in vrijwilligers geïnvesteerd worden. Ook vrijwilligers moeten begeleid worden, ook zij kunnen door bijscholing hun eigen deskundigheid verbeteren, enz.

Als organisatie heeft Present vooral een ondersteunende werking. De vrijwilliger voelt zich immers in de eerste plaats “thuis” in de voorziening waar hij zich inzet. Zich ter plaatse gedragen voelen, is voor de vrijwilliger doorslaggevend om zich al dan niet langer te blijven engageren. Toch is een ruimere ondersteuning meer dan welkom. Present wil hier werk van maken.