Wat verwacht Present van de voorziening?

Present draait als organisatie bijna volledig op vrijwilligers. De concrete organisatie van het vrijwilligerswerk is in elke provincie in handen van een ploeg vrijwilligers, begeleid door het nationaal secretariaat. Zij hanteert voor de organisatie van het vrijwilligerswerk in voorzieningen een samenwerkingsmodel. Dit betekent dat zowel de voorzieningen als Present een actieve bijdrage leveren bij de ondersteuning van de vrijwilligers. Present werkt vanuit een gegronde visie op vrijwilligerswerk en tracht zowel de voorziening als de vrijwilliger op verschillende niveaus te ondersteunen: plaatselijk, diocesaan en ‘nationaal’. De betrokkenheid van de vrijwilligers op de hulpvragers trachten we ook te vertalen in onze ondersteuningsvormen. Zo zitten in onze bijeenkomsten steeds bezinnende, vormende en ontmoetende elementen.

vrijwilligerswerk in een voorziening voor ouderenMaar hoe dan ook, vrijwilligerswerk kan maar slagen als vrijwilligers plaatselijk mee gedragen worden. Daarom opteren we voor een samenwerkingsmodel. Dit betekent dat we samen met de voorziening werk maken van het vrijwilligerswerk, dat we samen erover waken dat vrijwilligers op de juiste manier worden ingeschakeld. Zo benadrukken wij heel sterk het relationeel karakter van het vrijwilligerswerk; de vrijwilliger is rechtstreeks betrokken op de bewoner, patiënt of cliënt. Op dezelfde manier geven we vrijwilligers geen taken die personeelsvervangend zijn. Dit zou de eigenlijke meerwaarde van het vrijwilligerswerk ondergraven, maar zou ook niet fair zijn tegenover de beroepsbekwaamheid van de beroepskrachten.

Vrijwilligersverantwoordelijke in een voorziening

Present verwacht dat de voorziening iemand van het personeel aanstelt tot interne verantwoordelijke voor het vrijwilligerswerk. Deze persoon moet de mogelijkheid krijgen om:

  • de vrijwilligers op te vangen en te begeleiden
  • het vrijwilligerswerk in de voorziening te coördineren en te integreren
  • de voorziening te vertegenwoordigen binnen Present
  • te participeren aan de door Present georganiseerde studie- en ontmoetingsmomenten voor verantwoordelijken
  • de noodzakelijke administratie te verzorgen

Op termijn kan een vrijwilliger de interne verantwoordelijke hierin bijstaan.

Informeren van het personeel

Present verwacht dat de voorziening het personeel informeert over de komst van vrijwilligers en wat zij er juist komen doen, zodat er zich geen misverstanden kunnen ontwikkelen.

Hulp bij promotie

Present verwacht dat de voorziening actief meehelpt bij het voeren van de promotie van het vrijwilligerswerk in de voorziening.

Bijdrage

Present heeft als organisatie een aantal onkosten; zij vraagt de voorziening dan ook in ruil voor de door Present en haar vrijwilligers geleverde diensten een bepaalde bijdrage te betalen. Deze vergoeding is een forfaitaire bijdrage, te beschouwen als ledenbijdrage voor de vrijwilliger. De voorziening betaalt een overeengekomen bedrag per vrijwilliger en per jaar of kwartaal, ongeacht het aantal “prestaties”.

Overeenkomst

Present verwacht dat de voorziening bereid is de gemaakte afspraken via een overeenkomst te onderschrijven.