Aanbod Present voor vrijwilligers

 • Basisvorming: Voor nieuwe vrijwilligers vinden we het van enorm belang dat zij niet onvoorbereid aan hun taak als vrijwilliger beginnen. Zo organiseren we voor hen geregeld een basisvorming over de basishouding van een goede vrijwilliger. We besteden in deze vorming aandacht aan de wereld van de patiënt, de bewoner, de cliënt die in een zorgvoorziening woont of verblijft, en we gaan dieper in op een aantal belangrijke elementen in de houding van de vrijwilliger: respect, actief luisteren, discretie en beroepsgeheim, grenzen,… Naast de basisvorming is het nodig dat de vrijwilligers een korte praktische en taakgerichte opleiding krijgen op de afdeling of dienst
 • Basisopleiding palliatieve zorg: Voor vrijwilligers die zich engageren in de palliatieve zorg hebben we een eigen opleiding. Deze opleiding gaat in op specifieke thema’s in de palliatieve zorg, zoals bijvoorbeeld pijn- en symptoomcontrole, rouw, psychosociale aspecten van ziek zijn en verlies, zingevende en religieuze invalshoek. Maar ook de onderwerpen van de algemene basisvorming komen natuurlijk aan bod.
 • Permanente of thematische vorming: Elk jaar organiseert Present in elke provincie een viertal thematische vormingen. De thema’s zijn zeer gevarieerd en hebben steeds een link met het vrijwilligerswerk (enkele voorbeelden: actief luisteren, omgaan met pijn, omgaan met zingevingsvragen, communicatie met slechthorenden, afasie, dementie,…).
 • Plaatselijk aanbod thematische vorming: Op dit moment bieden we de pakketten ‘Omgaan met dementie’, ‘Omgaan met mensen met kanker’ en ‘Omgaan met personen met een depressie’ aan. Deze spreiden we telkens over verschillende dagdelen. Bij elke vorming hoort een neerslag of een syllabus. Ze is gratis voor vrijwilligers die aangesloten zijn bij Present.
  Daarnaast kunnen voorzieningen ook vormingen aanvragen bij Present, of helpen we u bij het zoeken van een geschikte lesgever voor een door u gekozen onderwerp dat de vrijwilligers aanbelangt.
  Vorming aan vrijwilligers
 • Ontmoeting: Elk jaar organiseert Present een diocesane ontmoetingsdag voor al zijn vrijwilligers. We merken immers dat vrijwilligers graag contact leggen met gelijkgezinden, over de grenzen van de eigen voorziening heen. Een luchtige spreker en een etentje zijn hiervoor de ideale gelegenheid.
 • Tijdschrift: ‘Vitamine C’: Vrijwilligers een hart onder de riem steken door een bemoedigend woordje, een inhoudelijk artikel, een bezinning of ervaringen van andere vrijwilligers. Dat is de rode draad van ons tijdschrift ‘Vitamine C’. We sturen het gratis naar alle aangesloten vrijwilligers en voorzieningen.
 • Administratieve opvolging: Bijvoorbeeld: werklozen, bruggepensioneerden… Present heeft van de RVA een algemene toestemming om werklozen in te schakelen als vrijwilliger in de mate dat het vrijwilligerswerk niet meer dan 10 uren per week in beslag neemt. Bruggepensioneerden mogen bij Present volledig zonder formaliteiten als vrijwilliger werken.
 • Verzekering: Meestal staan vrijwilligers er niet bij stil, maar een ongeval is vlug gebeurd. Daarom zorgen wij voor een degelijke verzekering, waarvan de voorwaarden beter zijn dan in het vrijwilligersdecreet is omschreven. Het gaat zowel over verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (lichamelijke én materiële schade aan derden) als over een ongevallenverzekering (voor de vrijwilliger zelf).
 • Individuele opvolging en bemiddeling: In uitzonderlijke gevallen kunnen er discussies of meningsverschillen optreden tussen bijvoorbeeld personeel en vrijwilliger. Hierin bemiddelen beschouwen we ook als onze opdracht.