Vrijwilliger worden

Keuze voorziening

Bij Present kan je als vrijwilliger starten in:

 • ouderenvoorzieningen (rusthuizen, RVT’s, dagverzorgingscentra)
 • algemene ziekenhuizen
 • palliatieve eenheden
 • voorzieningen voor psychiatrisch patiënten (psychiatrische ziekenhuizen, projecten beschut wonen)
 • voorzieningen voor personen met een handicap

Het komt er in de eerste plaats op aan een keuze te maken van de voorziening waarin je je als vrijwilliger wenst te engageren. Meestal zijn de plaats van de voorziening en de doelgroep van de voorziening de belangrijkste factoren die die keuze sturen. Daarom hebben we op deze website een volledig overzicht van alle voorzieningen waar we mee samenwerken, zie ‘Waar kan je aan de slag?‘. Je kan voor jezelf uitmaken waar je je wenst in te zetten voor de bewoners, de patiënten of de cliënten. Als je die keuze moeilijk kan maken, aarzel dan niet om ons te contacteren. Onder ‘wie is wie’ vind je onze contactpersonen en hun coördinaten. Dan zoeken wij samen met jou naar een voorziening en brengen je in contact met de plaatselijke verantwoordelijke.

Contact opnemen met de vrijwilligersverantwoordelijke

Kennismakingsgesprek vrijwilliger

Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met de voorziening. In het overzicht ‘Waar kan je aan de slag?‘ vind je van elke voorziening de gegevens van de persoon die er zich ontfermt over de vrijwilligerswerking: de vrijwilligersverantwoordelijke. Deze persoon kan je meestal het beste helpen met jouw praktische vragen. Hij/Zij is immers het beste op de hoogte van de werking van de voorziening en de vrijwilligers, weet welke taken je er kan opnemen, welke praktische afspraken gemaakt moeten worden, wat de voorziening zelf van een vrijwilliger verwacht. Je kan met hem/haar een afspraak maken om eens kennis te maken.

Kennismaking, selectiegesprek, vrijwilligersovereenkomst en praktische afspraken

 • Kennismaking
  Tijdens een kennismakingsgesprek met de vrijwilligersverantwoordelijke leer je mekaar kennen, leer je de voorziening kennen, krijg je informatie over de vrijwilligerswerking. Een eerste kennismaking kan ook gebeuren tijdens een van de infosessies die we organiseren (zie ‘vorming voor nieuwe vrijwilligers in de vormingskalender‘). Nadien zal je alsnog eens samen met de verantwoordelijke het een en ander overlopen.
 • Selectiegesprek
  In sommige gevallen volgt er een selectiegesprek, bijvoorbeeld voor vrijwilligerswerk op een palliatieve eenheid. Daarin wordt o.a. gepeild naar jouw motivatie om vrijwilliger te worden
 • Praktische afspraken
  Je zal ook enkele praktische afspraken maken rond bijvoorbeeld: het dragen van een schort/badge (ziekenhuis), de eventuele maaltijd in de voorziening, het tijdstip van jouw engagement, bij wie je voor wat terecht kan, welke taken je opneemt en waarmee je daarbij rekening moet houden, enzovoort.
 • Vrijwilligersovereenkomst
  Present sluit een overeenkomst af met de vrijwilliger. Deze moet je vooral opvatten als een morele verbintenis om een aantal afspraken na te komen (voor beide partijen). Ze heeft ook belang als bewijsstuk voor de verzekering die we voor jou afsluiten.

Vorming

Voor je start, kan je best deelnemen aan een basisvorming rond de basishouding van een vrijwilliger. Een overzicht van de basisvormingen die we organiseren vind je op de vormingskalender voor nieuwe vrijwilligers. Eens gestart als vrijwilliger kan je ook gratis deelnemen aan andere vormingen. Dit aanbod vind je op de vormingskalender voor alle vrijwilligers.

Eventueel oriënterings- of evaluatiegesprek

In sommige gevallen is er na een aantal maanden of weken een oriënterings- of evaluatiegesprek. Zo’n gesprek is er o.a. om bij te sturen als het nodig is, om nieuwe afspraken te maken, om de gemaakte afspraken te bevestigen, enzovoort.