Voor verantwoordelijken

Beste vrijwilligersverantwoordelijke,

Naar aanleiding van COVID-19 zijn wij vanuit Present vzw genoodzaakt een aantal maatregelen te nemen. Alle vormingen voor verantwoordelijken werden daarom geannuleerd.

Om toch met elkaar in contact te blijven, nodigen we je van harte uit op een zoomsessie onder collega-vrijwilligersverantwoordelijken. We bespreken samen hoe jullie tijdens de coronacrisis met jullie vrijwilligers(werking) omgaan, wat er goed loopt en wat minder goed en vooral of er bepaalde noden zijn. Je krijgt de kans om uit te wisselen met collega’s en inspiratie op te doen onder begeleiding van een Presentmedewerker.

Schrijf je in voor onze zoomsessie:

Vormingsreeks ‘Participatie in het vrijwilligerswerk’

Wegens COVID-19 werden twee vormingen voor verantwoordelijken over particiaptie in het vrijwilligerswerk uitgesteld. Hieronder vind je de nieuwe data en locaties: