Wat willen we bereiken?

PRESENT Caritas vrijwilligerswerk richt zich op:

  • Het oproepen tot vrijwillige inzet in de zorgsector
  • Het openstellen van voorzieningen voor deze vrijwillige inzet
  • Het bemoedigen en ondersteunen van vrijwilligers door te zorgen voor groei, via ervaring en vorming, en voor kansen tot onderlinge ontmoeting en inspraak
  • Het omkaderen van de werking van de vrijwilliger en de samenwerking met de voorzieningen
  • Het betrekken van jongeren in deze werking via Joka

PRESENT wil een goed werkende en volledig geïntegreerde vrijwilligerswerking zijn en zo “dé” referentie worden voor het vrijwilligerswerk in de zorgsector.

We willen de werking van PRESENT verder uitbouwen en doen groeien in alle types van voorzieningen uit de zorgsector.

Dit doel kan enkel gerealiseerd worden door bewustmaking, motivatie en steun van voorzieningen zelf, wat leidt tot een vlotte lokale vrijwilligerswerking, geschraagd door de sturing, missie en visie van PRESENT.

PRESENT is een kwaliteitslabel!