Waar staan we voor?

PRESENT Caritas vrijwilligerswerk wil het vrijwilligerswerk als uiting van menselijke solidariteit bepleiten, bevorderen en ondersteunen.

PRESENT groepeert en ondersteunt vrijwilligers die solidair en vrijwillig ‘present’ zijn bij en voor zieken, ouderen, personen met een beperking en andere zorgbehoevenden in voorzieningen, als extra dimensie bij de professionele zorg.

PRESENT wil zo de kwaliteit van de zorgverlening nog verbeteren en er bijkomende sociale kleur aan geven.

PRESENT zet zich in voor de begeleiding van zowel vrijwilligers als van vrijwilligers-
verantwoordelijken in voorzieningen.

PRESENT vertrekt daarbij vanuit een christelijke identiteit die de zorgvrager centraal stelt en die tegelijk respect uitstraalt voor alle levensovertuigingen.